Preklady

Len strojový preklad cez online nástroje nestačí, kvalitný preklad e-shopu a jeho lokalizácia vám na zahraničných trhoch získa nových zákazníkov a vylepší pozície vo vyhľadávačoch. Preklad vykonávame priamo v e-hope, redakčnom systéme alebo vyexportovaných súboroch. V cene zohľadníme podobnosť jednotlivých popisov a parametrov tovaru a zameriavame sa na kvalitu prekladu.

Vyhotovujeme preklady akýchkoľvek dokumentov do rumunčiny: preklady internetových stránok, manuálov, produktov, výpisov z obchodného registra, vysvedčení, diplomov, obchodných zmlúv, živnostenských listov, marketingových materiálov a odborných správ.

Vykonávame úradné preklady (overené preklady, súdne preklady) z rumunčiny a do rumunčiny.

TLMOČENIE – RUMUNČINA

Zabezpečujeme tlmočenie (medzinárodné konferencie, kongresy, semináre, obchodné rokovania, telefonické rozhovory, školenia).